Assessorament general

Xim Fortuny

Fundador del despatx. Titulat com a Graduat Social per l'Esc. Social de Barcelona. Actualment Col·legiat Emèrit amb el Nº 79 de l'Il·ltre. Col·legi de Graduats Socials dels Illes Balears l'any 1979. Posseeix el Master per la UIB de Tècnic Superior (Ergónomo) en Prevenció de Riscos Laborals de l'any 2000. Està Diplomat per l'Institut Europeu de Salut i Benestar Social com a Auditor de Sistemes de Gestió de P.R.L. en 2001. Membre fundador del ETICENTRE, 2005.

Joan Antoni Quetgles

Treballa en el despatx des de 1987. Diplomat en Relacions Laborals per la UIB en 1997. Posseeix una sòlida formació en programació de bases de dades i administració de sistemes. És el cap de l'oficina tècnica i responsable del sistema informàtic.

Antoni Carbonell

És Graduat Social, diplomat per la UIB en 1989. És el responsable del departament d'estrangeria. Posseeix el màster per la UIB de Tècnic Superior (Seguretat) en Prevenció de Riscos Laborals de l'any 2000. Ha estat membre de la junta de Govern del Col.legi de Graduats Socials de Balears.

Adria Fortuny Borysiewicz

Administrador i director general del despatx. Llicenciat en Dret en 2011 i posseeix el Grau en Relacions Laborals i Ocupació en 2013, ambdues superades a la Universitat Carlos III de Madrid. Col·legiat amb el nº 1166 en l'Il·ltre. Col·legi de Graduats socials de Balears. Col·legiat amb el nº 5471 de l'Il·ltre. Col·legi d'Advocats de les Illes Balears. Ha realitzat el Master en Adreça de Recursos Humans a la Universitat de Coventry en 2013. Així mateix va realitzar el Master en Salut laboral en la UIB en 2017.

Native english speak

Cristina Ramírez

Treballa en el despatx des de 2004. Graduada social, diplomada en relacions Laborals per la UIB en 2006.

 

Departament tècnic-administratiu

Cati Juan

Treballa en el despatx des de 1982. Experta en programes de gestió de la Seguretat Social. Cap de la gestió tècnica del despatx.

 

Departament financer-comptable

Magdalena Barceló

Diplomada en Ciències empresarials, especialitat en comptabilitat, i Llicenciada en Economia, especialitat en turisme. Ha realitzat el certificat de professionalitat de Comptable i auxiliar auditor en 2016. Responsable de l'àrea financer-comptable.