Gestió laboral i de seguretat social

Com a activitat fonamental, el nostre despatx està especialitzat en la gestió telemàtica laboral, on com a tasques bàsiques es realitzen: la contractació, confecció de fulles de salari i cotització, a més de totes les complementàries de gestió telemàtica amb la Seguretat social.

En aquests moments gestionem les plantilles o departaments de RRHH de més de 250 empreses, amb una plantilla conjunta de més de 2000 treballadors.